Trường THCS Nam Đà

  • Điện thoại: 0905 349 232 0942 183 912
  • Email: thcsnamda@gmail.com
  • Địa chỉ: Nam Cường - Nam Đà - Krông Nô - Đắk Nông