Giới thiệu

Trường THCS Cấp II Nam Đà nay là Trường THCS Nam Đà được thành lập tháng 7 năm 1991. Trường đóng trên địa bàn xã Nam Đà gần trung tâm huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông, với  tổng diện tích  đất 7450 ha, gồm 2750 hộ gia đình và trên 12870 nhân khẩu xã gồm 16 thôn bon. Nhân dân Nam Đà có truyền thống hiếu học, cần cù. Từ ngày thành lập đến nay, luôn phát huy tốt truyền thống của quê hương, nhiều thế hệ  học sinh Nam Đà đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện hiện nay đã trở thành nhiều cán bộ ưu tú, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên…; Đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước.

Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ năm 2005, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS vào năm 2005. Đến nay xã có 4 trường đều đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục ở địa phương ngày càng nâng lên và được duy trì vững chắc.

Với lợi thế riêng về mặt bằng dân trí và đời sống của nhân dân xã Nam Đà, trường THCS Nam Đà có điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục bền vững cả về số lượng và chất lượng. Năm học 1991-1992 trường mới được thành lập có 12 lớp học với tổng số 400 học sinh, đến năm học 2007-2008 trường đã có 26 lớp học với gần 1046 học sinh. Từ năm học 2011- 2012  nhờ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên dân cư trên địa bàn xã đã ổn định, tỉ lệ trẻ trong độ tuổi học sinh tiểu học và THCS giảm nên số lượng học sinh giảm dần. Năm học 2015- 2016 trường có 22 lớp với 685 học sinh.

Tháng 1 năm 2012 trường được UBND tỉnh Đăk Nông công nhận Trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012- 2017 (Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 1/01/2012).

Từ năm 2012 đến năm 2016 trường tiếp tục phấn đấu để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn Trường chuẩn quốc gia.